Refund policy

Allmänt
Samtliga priser inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, för närvarande 25%. Frakt tillkommer på alla priser om inte annat anges. För att genomföra ett köp på BamboPads Sweden Ab krävs det att du är över 18 år. Är du under 18 år krävs enligt Föräldrabalken målsmans medgivande. Genom beställning på Bambopads Sweden Ab godkänner du de vid tiden publicerade villkor som anges nedan och intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta.

Leverans
Våra normala leveranstider är 2-7 arbetsdagar beroende på valt fraktalternativ. Beställningar lagda på helger skickas tidigast måndagen efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Ångerrätt

Hos BamboPads Sweden Ab har du alltid 30 dagars ångerrätt. Fraktkostnaden står du själv för och det är viktigt att produkten inte används innan en retur sker,
Frakt kostnaden står du själv för och det är viktigt att produkten inte används innan en retur sker, förpackningen måste alltså vara obruten.

När din retur mottagits behöver den godkännas av BamboPads Sweden Ab , vid en ogiltig retur återkopplar vi till dig via mail.

Vid retur står du för risken för varan och det är därför mycket viktigt att varan returneras i en oskadad originalförpackning och att alla eventuella tillbehör och manualer också skickas med. Använd gärna originalkartongen din order kom i som yttre emballage vid retur. Förpacka din retur väl och skicka ditt paket spårbart. Det är du själv som ansvarar att den kommer fram till oss.

Märk returen tydligt med BamboPads, lägg med en notering där ditt namn och mailadress framgår och skicka paketet till:

BamboPads Sweden AB
Klostergatan 9
75321 Uppsala

Återbetalning av mottagen och godkänd retur sker inom 30 dagar.

Generally

All prices include VAT applicable at the time of sale, currently 25%. Shipping will be added to all prices unless otherwise stated. To make a purchase at BamboPads Sweden Ab, you must be over 18 years old. If you are under 18 years of age, according to the Parental Code, the guardian’s consent is required. By ordering from Bambopads Sweden Ab, you accept the terms and conditions published at the time stated below and certify that the information you provide about yourself is correct.

Delivery

Our normal delivery times are 2-7 working days depending on the chosen shipping option. Orders placed on weekends are sent no later than the following Monday. Should delays in delivery occur (without us notifying you of a longer delivery time), please contact our customer service.

Right of withdrawal

At BamboPads Sweden Ab, you always have a 30-day right of withdrawal. You bear the shipping cost yourself and it is important that the product is not used before a return takes place, You bear the shipping cost yourself and it is important that the product is not used before a return takes place, so the packaging must be unbroken.

When your return has been received, it needs to be approved by BamboPads Sweden Ab, in the event of an invalid return, we will get back to you via email.

Upon return, you are responsible for the risk of the product and it is therefore very important that the product is returned in an undamaged original packaging and that all possible accessories and manuals are also sent with. Feel free to use the original box your order came in as outer packaging when returning. Pack your return well and send your package traceable. You are responsible for getting it to us.

Mark the return clearly with BamboPads, add a note where your name and email address appear and send the package to:

BamboPads Sweden AB

Klostergatan 9 75321

Uppsala

Refund of received and approved return takes place within 30 days.

Bambopads

Använd koden Bambo15 för 15% rabatt på ditt nästa köp!
Käytä koodia Bambo15 saadaksesi 15% alennusta seuraavasta ostoksestasi